தமிழ் வேர்க்கொம்பு யின் அர்த்தம்

வேர்க்கொம்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுக்கு.