தமிழ் வேர்த்தூவி யின் அர்த்தம்

வேர்த்தூவி

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    வேரில் காணப்படும் சிறுசிறு இழைகள்.