தமிழ் ஸ்நேகிதன் யின் அர்த்தம்

ஸ்நேகிதன்

பெயர்ச்சொல்