தமிழ் ஸ்பரிசம் யின் அர்த்தம்

ஸ்பரிசம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தொடும் செயல்.